ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน