ติดต่อเรา

88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-7524900-1

Fax: 02-7523223 (ฝ่ายบริหาร)
02-3122054 (งานประกันสุขภาพ)
02-3122144 (ห้องฉุกเฉิน)

 

 

หน่วยงาน หมายเลขภายใน
ประชาสัมพันธ์ 0
ห้องฉุกเฉิน 1107,1108
สำนักงานผู้ป่วยนอก 2115
งานประกันสุขภาพ 2104,2105
งานอาชีวอนามัย 2134
ห้องจ่ายยา 2123,2124
ห้องเก็บเงิน 2136
เอ็กเรย์ 2209
ศูนย์CT 2201
ห้องสวนหัวใจ 2209
ฝากครรภ์ 2220
ห้องปฏิบัติการ 2211-2218
วิสัญญี 2312,2313
ห้องผ่าตัด 2308,2309
ICU 2306,2307
ผู้ป่วยนอกศูนย์หัวใจ 2407
ทันตกรรม 2409,2410
แพทย์แผนจีน / แผนไทย 2401
กายภาพบำบัด 2405
หน่วยไตเทียม 2402
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 2403
หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) 2601
หอผู้ป่วยสามัญเด็ก 2709
หอผู้ป่วยหลังคลอด 2705
หอผู้ป่วยพิเศษรวม 2701
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2509
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2502
หอผู้ป่วยคลอด 1201-1204
หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว 2801
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2606
หอผู้ป่วยศูนย์หัวใจ 2602
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2607
หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก 2505
งานการเงิน 2909
งานบัญชี 2912
งานพัสดุ 2913
งานทรัพยากรบุคคล 2922
กลุ่มงานเวชกรรมชุมชน 1301,1302

 

Facebook