ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2564