เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ 2563