โรงพยาบาลบ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลบ้านแพรกเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ตั้งอยู่ในเขต ต. บ้านใหม่ อ. บ้านแพรก จ. พระนครศรีอยุธยา เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม  2536 ในความควบคุมดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข  ให้บริการประชาชนในเขตอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริเวณใกล้เคียง

โรงพยาบาลบ้านแพรก ได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชน จึงเน้นการให้บริการและร่วมประสานสัมพันธ์กับชุมชนเป็นหลัก     อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาเทคนิคบริการอย่างต่อเนื่อง      เน้นการบริการที่มีคุณภาพ  ซึ่งยึดถือผู้รับบริการเป็นหัวใจสำคัญ โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพด้วยการส่งเสริมพัฒนาวิชาการและค้นคว้าวิจัย  เพื่อบรรยากาศที่สร้างความประทับใจของผู้ให้ และผู้รับบริการ  

ในด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน     โรงพยาบาลบ้านแพรกมีห้องฉุกเฉินที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์อันทันสมัย ให้บริการโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ  มีบริการผ่าตัดและทำคลอดที่พร้อมให้บริการในชุมชนตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีรถพยาบาล ที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐานไว้คอยรับส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง