ที่มาของ Logo
 

                           


ยินดีต้อนรับทุกๆท่านสู่เว็บไซต์

โรงพยาบาลบ้านแพรก

โรงพยาบาลคุณภาพ

เพื่อสุขภาพประชาชน

บริการฉันมิตร

ทุกชีวิตมีค่า...

>>>>> banprak  hospital <<<<< 
 
   ประกาศโครงการต่างๆ
 

     -โครงการชุดสัญญาณภาพเอ็กซเรย์
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

    -โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารอิเลคโตรไลท์
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

    -โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมี
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

    -โครงการจัดซื้อชุดตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว
     อัตโนมัติ
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

 

 
 
 
 

 
 

นางสาวปิยธิดา พูนพัฒนปรีชา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพรก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทร 0-3538-6121

 

   

 เยี่ยมชม : web counter