ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับแผนกลางปีเพิ่มเติม)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65 (ปรับแผนกลางปีเพิ่มเติม)