ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางกา)