ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564