ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ