>>> ศูนย์เรียนรู้ สู่ความเชื่อมโยง คุณภาพองค์รวม<<<    

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์คุณภาพ รพ.บ้านแพรก
  ทิศทางศูนย์คุณภาพ
  ผู้ประสานงานคุณภาพ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  บริหารจัดการความเสี่ยง
 

Safety Goals 2011

  ประเภทระดับความรุนแรง
และการจัดการความเสี่ยง
การจัดการความรู้
"นาธรรม" บ้านแพรก
ธนาคารความดี
           เวทีจัดการความรู้          
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
   บทเพลงคุณภาพ
   เพลงมาร์ชบ้านแพรก
  เพลงสู่ฝันด้วยมุ่งมั่นเพื่อ
มวลชน 
   เพลงหัวใจแข็งแรง
  ติดต่อพชรวรัตถ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free web counter 

qualitycenter
เริ่มบันทึก 26 มีนาคม 2551ศูนย์คุณภาพจัดอบรม "KM-HA-IC" 3 รุ่น (ภายใน) วันที่ 13 ก.พ. 12 มี.ค
และ 19 มี.ค. 55
ณ นาธรรมบ้านแพรก

ผู้ประสานงานคุณภาพ ร่วมนำเสนอผลงานคุณธรรม จริยธรรมในหัวข้อ "ธนาคารความดี บัญชีตกผลึกคุณธรรม นำสู่ Humanized care" รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต ประจำปี 2553 ณโรงแรม ปรึ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพ; วันที่ 8-10 กันยายน 2553 พร้อมรับประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผู้ประสานงานคุณภาพศึกษาต่อ "การพยาบาลเฉพาะทางหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2551 และฝึกภาคปฏิบัติเดือนกุมภาพันธ์์-มีนาคม 2552 
ขอเชิญร่วมสร้างความผาสุกในองค์กรร่วมกัน ด้วยการเปิดบัญชีออมใจให้กับธนาคารความดี ทุกสัปดาห์ค่ะ  
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเร่งสรุปลักษณะงานของตัวเอง แล้วส่งลงทะเบียนที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่งก่อนวันที่ 31 มีนาคม มีลุ้นรางวัลบุคคลเรียนรู้ยอดเยี่ยม 3 รางวัล
เชิญกรอกแบบ “บัญชีออมใจ” รอบที่ 5 เพื่อการออมใจให้ตนเอง และการออมใจไว้ให้ผู้อื่นส่งมาที่ งานคุณภาพนะคะ
เชิญชวน ทั้ง 7 ชมรมเตรียมนัดพบและวางแผนคัดเลือกประธานและเลขา และจัดทำแผนพัฒนาได้เลยค่ะภายในเดือนมีนาคมนี้
   
ร่วมติดตามผลงานดีๅที่ ธนาคารความดี เวทีจัดการความรู้
ผลงานโครงการค่ายเบาหวานในเจ้าหน้าที่ ได้รับรางวัลที่ 5 ในการประกวดผลงานดีเด่นจาก 14 เรื่องของจังหวัด ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ติดตามการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านแบบสหสาขาฯวิชาชีพ หนึ่งใน HHC&KM ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในโครงการ Case Management และหนึ่งในงาน KM ที่ "การจัดการความรู้"

เสร็จสิ้นแล้วกับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (พี่เลี้ยงและทีมวิทยากร) ในโครงการ “ค่ายบุคลากรรุ่นใหม่ รู้ทันและพ้นภัยห่างไกลจากโรคเบาหวาน”
    ดูสรุปข้อมูลและภาพได้ที่ การจัดการความรู้

 เสร็จสิ้นไปแล้วกับเวทีเรียนรู้ ปฏิบัติการทบทวนบทบาทหน้าที่ สรุปลักษณะงาน สมรรถนะของบุคลากรพร้อมด้วย แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล อยากชมว่า เจ้าหน้าที่ทุกคน กระตือรือร้น เรียนรู้ และพัฒนา เยี่ยมมากๆ ค่ะ ส่วน Facilitators ทั้งสองคนเหนื่อยแต่ก็ดีใจ และยินดี 
 

 


 
Web Link
กรมการปกครอง


ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลบ้านแพรก เลขที่ 165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.035-386121,035-386222 -3 ต่อ 125
email : banprak@ksc.th.com