>>> ศูนย์เรียนรู้ สู่ความเชื่อมโยง คุณภาพองค์รวม<<<    

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์คุณภาพ รพ.บ้านแพรก
  ทิศทางศูนย์คุณภาพ
  ผู้ประสานงานคุณภาพ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  บริหารจัดการความเสี่ยง
 

Safety Goals 2008

  ประเภทระดับความรุนแรง
และการจัดการความเสี่ยง
ธนาคารความดี
KM for Life
การจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้
  แผนปี 2550
  แผนปี 2551
  โครงการผู้ประสานงาน
 ดาวน์โหลดเอกสารต่างๅ
  บทเพลงคุณภาพ
   เพลงมาร์ชบ้านแพรก
  เพลงสู่ฝันด้วยมุ่งมั่นเพื่อ
มวลชน 
   เพลงหัวใจแข็งแรง

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free web counter 

qualitycenter
เริ่มบันทึก 26 มีนาคม 2551ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
แผนรายงานอุบัติกา์รณ
แบบฟอร์มรายงานบริการไม่สอดคล้อง
แบบวิเคราะห์ปัญหา
แบบฟอร์มรายงานการแก้ปัญหาฉุกเฉิน
แบบรายงานการได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
Service Profile 

 


 
Web Link
กรมการปกครอง


ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลบ้านแพรก เลขที่ 165 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.035-386121,035-386222 -3 ต่อ 125
email : banprak@ksc.th.com