>>>ทิศทางนำเป็นฐาน บริการดุจญาติมิตร จิตตื่นตัวใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม นำพัฒนาเป็นทีม<<    

หน้าหลัก

 

 

 

  

 

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

ขอเชิญทุกหน่วยงาน สรุปผลงานปีงบประมาณ 2555 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 พ.ย. 55
ขอเชิญบุคลากรร่วมงาน ลอยกระทง วิถีไทย สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ที่ นาธรรม
เวลา 14.30-18.00 น.
ขอเชิญบุคลากรร่วมงานปีใหม่ วันที่ 25 ธ.ค. 2555 เวลา 17.00 น.
 
 
 
 
 

 

 


นางพชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าพยาบาล

   สำนักพยาบาล
   สภาการพยาบาล
   กระทรวงสาธารณสุข
   สถาบันวิจัยสาธารณสุข
  (สวรส)
  สปสช.
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
  สาขาพยาบาลศาสตร์
  สถาบันพัฒนาคุณภาพ
  พรพ.
  สำนักงานสาธารณสุข
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา